Foredrag

Nedenstående foredrag kan bookes under hver foredragstekst eller pr. mail på mso@mso.dk
Skriv venligst foredragets navn i emnefeltet samt lidt om formål og målgruppe.

Ib Spang Olsen & søn

Ib Spang Olsen døde 15 januar 2012, og i 2021 ville han være fyldt 100 år. Ib Spang Olsen huskes især for sit samarbejde med Halfdan Rasmussen, som strakte sig fra 40’erne til Halfdans død 2002.

Ib var den sidste af en legendarisk generation af tegnere, som talte folk som Arne Ungermann, Valdemar Andersen, Ib Andersen, Des Asmussen, Hans Bendix, Lars Bo, m.fl. Fælles for dem var en veludviklet teknik og fortællekunst – ikke mindst i form af bogillustrationer og aktuelle kommentarer.

Udover børnetegningerne lavede Ib utallige portræt- og landskabsbilleder, skrev børnebøger og -sange, artikler og teaterstykker, designede keramik og lamper, lavede opfindelser, deltog i politisk arbejde og meget andet, som bragte ham stadig længere fra kunstnerne på parnasset.

Ibs søn, Martin, fortæller i sit foredrag om sin opvækst i et kunstnerhjem (moderen er billedkunstneren Nulle Øigaard), om deres fælles rejser og oplevelser samt om sit professionelle samarbejde med Ib, som både tæller film, tv, bøger og musikudgivelser.


Der indgår både musik, film, tegninger og fotos i foredraget. Ved mindre forsamlinger kan foredraget kombineres med tegnekursus eller børnekoncert.
Book dette foredrag

Alt er sansning

Optimerede sanser er vejen til forøget sundhed, kreativitet og indlæringsevne

Fysisk bevægelse gavner indlæringen, det ved de fleste. Den gavnlige effekt skyldes dog ikke muskelarbejdet i sig selv, men derimod den indbyggede aktivering af sanseapparatet.

Det er gennem sanserne, vi lærer. Derfor forbedres indlæringsevnen, når sanserne optrænes. Det er et komplekst fænomen, som involverer mange lag af personligheden – og frem for alt syntesen mellem lyd, krop, og følelse, tre slags vibration, som er beregnet til at fungere som en helhed hos os.

Sensorisk Træning kalder Martin sit system til sanseoptimering. Systemet består af en systematisk optræning af sind og krop med sanser og følelser som udgangspunkt. Målet er en perfekt balancering af alle sanser og intelligenser i en hypersanselig helhed, der rækker ud over de fysiske sanser. Systemet har dokumenteret effekt på indlæringshastigheden hos børn.
I 2012 formaliserede Martin sine principper under Sensory Training Institute.

Martin fortæller om sine erfaringer med implementering af systemet på seminarier og skoler siden 1998, og om sin personlige nedtur (der varede 10 år) efter en shitstorm i 2001.

Foredraget indeholder båder teori, demonstrationer og gruppeøvelser. Plads til spørgsmål undervejs.

Beplant Sahara og løs klimakrisen

Martin Spang Olsen har arbejdet med miljø og klima hele livet. Hans far, Ib Spang Olsen var æresmedlem af Dansk Naturfredningsforening og den første i Danmark, der underviste i Økologi. I 1987 udviklede de to en koncept sammen, som i dag måske er det mest relevante initiativ til at redde verdens klima og miljø. Men først lidt om præmissen:

Klimaforskerne er i dag enige om, at nedskæring i udledningerne ikke længere nok til at bremse opvarmningen. Selv hvis vi stoppede udledningerne i morgen, ville opvarmningen fortsætte i mange hundrede år, fordi atmosfæren allerede er fyldt med drivhusgasser.

Vi er med andre ord nødt til at supplere med en regulær opsamling af atmosfærens CO2. Fænomenet kaldes CCS (Carbon Capture and Storage), og det kan f.eks. bestå af skovrejsning (træer lever som bekendt af CO2). Men det er gigantiske områder, der skal beplantes, hvis det skal have en effekt. Op til en tredjedel af Jordens landområder. Så hvad er mere indlysende end at beplante den tredjedel, der i forvejen er ørken?

Hvis Sahara blev grøn og frodig, som det har været mange gange før, ville Afrika for første gang nogensinde blive en international spiller, der kunne brødføde sig selv og det måske meste af verden. Sult, borgerkrig, arbejdsløshed, migration, sandflugt, vand- og fødevaremangel, tab af biodiversitet og meget andet ville forsvinde.

Men hvis eksperterne er enige om, at det er den vej, vi skal gå, hvorfor er det så ikke sket?

Måske fordi det er svært at forestille sig et projekt, der ville kræve at det meste af verden arbejdede sammen. Måske fordi ingen politikere for alvor ønsker Afrika på fode. Eller måske fordi vi mennesker har et problem med vores forestillingsevne. Vi er generelt ikke er ret gode til at forestille os scenarier, der aldrig er sket før.

Martin har siden 2012 arbejdet på at adressere begge problemer. Dels gennem NGO’en, What If Institute, dels gennem Sensory Training Institute. Hvor What If Institute primært arbejder med strukturelle tiltag, fungerer Sensory Training Institute som en uddannelse, der optimerer empati, kreativitet og forestillingsvene.
Både ørkenbeplantning og optimering af forestillingsevnen bakkes op af forskere som en nødvendig vej til de nødvendige forandringer. Og ørkenbeplantning nævnes af flere eksperter som DEN ENESTE MÅDE AT LØSE KLIMAPROBLEMERNE PÅ.

En kort gennemgang af Martins koncept for beplantning af Sahara kan ses her.
Foredraget indeholder desuden øvelser, demonstrationer og grafik.

Links:
https://www.theguardian.com/technology/2009/nov/04/forests-desert-answer-climate-change
https://www.bbc.com/news/science-environment-48870920
https://www.weforum.org/agenda/2019/07/trees-reforestation-climate-change-crisis/
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130731093456.htm
https://www.conserve-energy-future.com/importance-advantages-afforestation.php
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/may/05/negative-emissions-tech-can-more-trees-carbon-capture-or-biochar-solve-our-co2-problem

Verden dør uden køer!

En rejse ind i sundhed og bæredygtighed

I årevis er vi blevet advaret mod at spise kød (især det røde). Men i virkeligheden er det omvendt: Det er køerne, der passer på vores klima, miljø og helbred, mens planteproduktionen i stor stil belaster de samme tre områder.

Fritgående køer lever stort set af regnvand og græs, de opbygger økosystemer, fremmer blomster og insekter – og så binder de luftens CO2 i jorden. Fritgående køer kan med andre ord have et negativt CO2-aftryk og behøver altså ikke udgøre den klimatrussel, som fabrikslandbruget gør i dag.
Ernæringsmæssigt kan ingen grøntsag eller frugt måle sig med kød – faktisk findes en lang række vigtige næringsstoffer kun i animalsk føde. Og modsat, hvad myten fortæller, er der er stadig intet klinisk studie, der påviser, at kød skulle være usundt, hverken på lang eller kort sigt.
I 2.5 mill. år har mennesket og dets forgængere spist animalsk (+ lidt frugt og honning), mens grøntsager og korn kun har udgjort få procent – formentlig bl.a. fordi de såkaldte fytoaleksiner i grøntsager (især de vilde) kan give os alt fra hormonforstyrrelser til autoimmunitet. En lignende problematik findes omkring frø-olier, som indgår de fleste vegetariske fødevarer.

I dag, hvor myter er blevet erstattet kliniske studer, ved vi, at både verden og vi mennesker har brug for køer for at overleve. Kort sagt: Verden dør uden køer.

Martin fik konstateret diabetes 1 i 2017. Herfra begyndte en rejse ind i nyeste forskning omkring kost og livsstil. Foredraget kombineres med øvrige sundhedsråd (faste, hormese, sauna, koldt vand, etc.) samt demonstrationer og øvelser.

Links:
Selvom køernes metabolisme indgår i naturlige kredsløb, er det stadig muligt at mindste deres miljøpåvirkning ved at tilsætte trækul og tang til deres diæt (se f.eks. https://www.technologyreview.com/2018/11/23/1826/how-seaweed-could-shrink-livestocks-global-carbon-hoofprint/)

En rapport over landbruget White Oak Pastures’ miljøpåvirkning viser et negativt kulstofaftryk ved kvægdrift på 3,5 %: https://blog.whiteoakpastures.com/hubfs/WOP-LCA-Quantis-2019.pdf

Patterns of Red and Processed Meat Consumption and Risk for Cardiometabolic and Cancer Outcomes (Annals of Internal Medicine, 2019): https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/m19-1583


Oxidized metabolites of linoleic acid as biomarkers of liver injury in nonalcoholic steatohepatitis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4578804/

A diet enriched in stearic acid protects against the progression of type 2 diabetes in leptin receptor deficient mice (db/db) https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=physiology_etds

How Linoleic Acid is making you fat and Stearic Acid might just be the remedy
https://carnivoremd.com/how-linoleic-acid-is-making-you-fat-and-stearic-acid-might-just-be-the-remedy-with-brad-marshall-aka-the-croissant-diet-guy/

Linoleic acid causes greater weight gain than saturated fat without hypothalamic inflammation in the male mouse
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5235953/

Shamanisme og Mysticisme

Hvordan omsættes ønsker til virkelighed? Hvordan bringer vi vores dybeste og mest relevante ressourcer i spil? Hvordan genfinder vi de urgamle fællesskaber, som kan hjælpe os og verden til heling og udvikling?
Ved at kontakte de universelle dele af os selv – de dele, der står i direkte kontakt til altet, fællesbevidstheden og drømmene. Den del af os, som årtusinder har gjort alt for at skjule, men som nu kan blive vores største gave.

Efter ca. 10.000 års slummer er shamanismen tilbage. Det har været en glidende proces siden 1800-tallet, hvor kritikken af de formaliserede religioner og den traditionelle kunst har skubbet folk i retning af spirituel vildskab, underbevidsthed, meditation, hypnose, psykoanalyse, rusmidler, osv.
Shamanisme-trenden kan bl.a. aflæses i fantasy-universet: Troldmænd slås mod dæmoner, universer og dimensioner krydses, mens den udvalgte bevæger sig ind i sig selv og finder svarene i sansningen, opmærksomheden og fællesskabet.
I dag, hvor ritualerne ikke længere handler om jagtbyttets vandringer, helbredelse af syge eller vejrudsigt, kan man gå direkte til legen og eventyret. Mange benytter psychedelia (svampe, LSD, Ayahuasca, osv.) til at opnå de fordybede tilstande, men det meste kan opnås uden kemi udefra.

Blufærdighed og uvidenhed har alt for længe afholdt os fra at lære om de skjulte, indre potentialer. Det er disse potentialer, der skal i spil nu, hvis vi skal have en chance for at håndtere den vingeskudte verden, som den seneste tid har skabt. Det kræver frem for alt en forståelse af bevidsthedens betydning. Og er shamanismens drømmeunivers og ekspressive kraft en inspirerende og uudtømmelig kilde.

Foredraget giver et historisk overblik over shamanisme og mysticisme, krydret med fælles meditationer, øvelser og demonstrationer. Det kræver ingen forkundskaber at deltage.

(Visited 98 times, 1 visits today)