Sensory training

Sensory Training (Sensorisk Træning el. Sansetræning) er et system, jeg udviklede i 90’erne.  Oprindelig som en metode til at styrke indlæringsevnen, men efterhånden også som et middel til at forstå virkeligheden og sig selv.
I sin tidligste udgave (fra 1998) kaldte jeg det Sang, Dans og Slagsmål, da disse tre udtryk har konstitueret alle kulturer til alle tider.  Fra og med 2012 har jeg kaldt systemet Sensorisk Træning / Sensory Training og samlet aktiviteterne på Sensory Training Institute / Institut for Sensorisk Træning.
I træningen integreres tre slags vibration, nemlig vibration i lyd, vibration i bevægelse og vibration i følelse.  På den måde forstærkes ’budskabet’ i kommunikationen, og alle dele af udtrykket vil pege i samme retning.
Ved at koble de tre slags bevægelse sammen vil en hvilken som helst følelsesmæssig intention altid afstedkomme lyde og bevægelser i kroppen.  Det er præcis den integration, der eksisterer hos alle andre væsner end hos os. 

Syntese af udtryk
Gennem vores besynderlige evne til at udtrykke og bevæge os på tværs af, hvad vores psyke egentlig kalder på, trækker vi os ud af de naturlige udtryk, hvilket er både usundt og upraktisk.  På den måde vil vi nemlig ofte udtrykke og udstråle noget andet end det, vi føler.  Vi kommer let til at misforstå hinanden, og vi kan slippe afsted med løgn, manipulation og strategi uden at blive opdaget, fordi følelser og udtryk ikke er samstemt.  Hos stort set alle dyr udspringer lyde og bevægelser direkte af deres følelsesmæssige tilstand.  Derfor kan dyr ikke lyve.  Irrationelle lyde og bevægelser eksisterer kun hos mennesker.

Den fælles intention
I Sensorisk Træning søger vi altid nuets direkte udtryk, og gerne i en gruppe.  Gruppen bliver dermed summen af de tilstedeværendes intention.  Næsten som en organisme i sig selv.  Sanser, følelser og krop samstemmes, og resultatet er hurtigere indlæring, skarpere intellekt – og i det hele taget et rigere og mere komplekst liv.  Når sanser og følelser optrænes i et fællesskab, styrkes desuden empati, gruppedynamik, altruisme, sammenhængskraft o. lign.

Professionel relevans
Som sensorisk træner bliver man uddannet i at overskue og lede kreative processer samt at bidrage i terapeutiske og pædagogiske processer af enhver art. Det er gennem sanserne, vi oplever verden, og det er kvaliteten af vores sansning, der definerer kvaliteten af vores liv.  Der findes ingen objektiv virkelighed. 

Sensorisk Træning er derfor relevant som overbygning på professioner inden for

·      kunst, kultur, kreativitet, iværksætteri, m.m.
·      pædagogik, didaktik, undervisning og formidling
·      Terapi, healing, sundhed og livsstil
·      Kamp- og fitnessinstruktører
·      Erhvervskonsulenter, HR-funktioner, virksomhedsledere

Nærmere info på www.sensorytrainer.com

(Visited 80 times, 1 visits today)